กษัตริย์ของกษัตริย์ คือ “อ๋องพระมาลาเหล็ก”

“อ๋องพระมาลาเหล็ก” หรือ อ๋องหมวกเหล็ก เป็นคำเรียกตำแหน่งอ๋องประเภทหนึ่งที่มีตำแหน่งสูงที่สุด มีรายได้หรือค่าตอบแทนมากที่สุด

ซึ่งมีตำแหน่งการสืบทอดแตกต่างจากอ๋องอื่นๆ กล่าวคือ โดยปกติแล้ว เมื่ออ๋องสวรรคต พระราชโอรสที่สืบทอดตำแหน่งจะถูกลดฐานันดรศักดิ์ลงมาหนึ่งขั้น แล้วโอกาสที่จะกลับมาสู่ลำดับขั้นเดิมก็มีข้อจำกัด ซึ่ง “อ๋องพระมาลาเหล็ก” มีความพิเศษคือ “การสืบทอดบัลลังก์อย่างต่อเนื่อง” สามารถสืบทอดลำดับขั้นเดิมได้เรื่อยไป ไม่มีการลดลำดับขั้นลงนั่นเอง ฉะนั้นแล้ววงศ์ตระกูลอ๋องพระมาลาเหล็กจะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงและมีอภิสิทธิ์ในด้านความปลอดภัยมากกว่าแน่นอน

……………………………………………………………………

อ๋องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องพระมาลาเหล็ก เช่น องค์ชายอิ้นเสียง ในราชสกุล อ้ายซินเจว๋หลัว พระราชโอรสของจักรพรรดิคังซี เมื่อรัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิยงเจิ้ง องค์ชายอิ้นเสียงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็น เหอซั่วอี๋ชินหวัง และเป็นผู้สนับสนุนจักรพรรดิ ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม้สุขภาพไม่แข็งแรง ในปี พ.ศ. 2268 เหอซั่วอี๋ชินหวัง ถูกส่งไปดูแลปัญหาน้ำ การควบคุมน้ำท่วมและการขนส่ง ก็ประชวรจึงต้องเสด็จกลับเมืองหลวง ต่อมาในปี 2573 สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคคล้ายหอบหืดและวัณโรคปอด ทำให้จักรพรรดิยงเจิ้งทรงเสียพระทัยมาก เหอซั่วอี๋ชินหวังถูกบรรจุในตำแหน่งอ๋องพระมาลาเหล็กตั้งแต่นั้นมา

……………………………………………………………………

ค่าตอบแทนของอ๋องพระมาลาเหล็ก เช่น ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง อ๋องที่ได้รับตำแหน่งสืบมาจะได้รับของมีค่าและค่าตอบแทนที่มาก มีเงินเดือน 12,000 หยิน (ประมาณ 1,750,000 หยวน) ข้าวสาร 10,000 หู (ประมาณ 2,000,000 ชั่ง) รวมถึงได้รับตำหนัก “พระราชวังอ๋องพระมาลาเหล็ก” อีก 1 แห่งด้วย หรือในสมัยปลายราชวงศ์ชิง กงชินหวังอี้ซิน กระทำคุณงามความดีจึงได้รับรับพระราชทานเป็น “อ๋องมาลาเหล็ก” ได้รับวังที่มีเนื้อที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร หมู่สถาปัตยกรรมกว่า 30 แห่ง และมีฉากที่โอ่อ่าสง่างาม

……………………………………………………………………

เหมือนว่าหากบรรพบรุษได้รับการแต่งตั้งเป็น “อ๋องพระมาลาเหล็ก” แล้วลูกหลานก็ไม่ต้องกังวล แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น เมื่อได้รับการแต่งตั้งได้ ก็ถูกถอดทอนได้เช่นกัน ด้วยตำแหน่งและหน้าที่การงานทำให้เป็นที่รู้จัก ทำให้เป็นที่จับตามองและถูกพูดถึง ตลอดราชวงศ์ชิงมีตระกูลได้รับพระราชทาน “พระมาลาเหล็ก” ทั้งหมด 12 ตระกูล มีอ๋องจำนวน 117 องค์ แล้วถูกปลดจากตำแหน่ง 17 องค์ เพราะละเมิดความผิด ตำแหน่งพระมาลาเหล็กไม่ถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่บุคคลที่สวมพระมาลาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

Credit from : https://www.facebook.com/groups/783674078384718/posts/1748428515242598/

https://th.wikipedia.org/…/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%89…

Press ESC to close