การปฏิวัติวัฒนธรรมจีน (ฉบับรวบรัด)

เรื่องราวของการปฏิวัติวัฒนธรรม (The Cultural Revolution) เหตุการณ์สั่นสะเทือนแผ่นดินจีนในยุคสมัยของเหมาเจ๋อตงที่นำพาจีนให้เข้าสู่กลียุค และมีผู้คนต้องล้มตายนับล้านคน

Press ESC to close