“กำจัดสี่ศัตรูพืช” นโยบายชวนมึนงงของเหมาเจ๋อตง

“กำจัดสี่ศัตรูพืช” นโยบายชวนมึนงงของเหมาเจ๋อตงที่ทำให้หนู 1,500 ล้านตัว นกกระจอก 1,000 ล้านตัว ยุง 11,000 ตัน และแมลงวัน 100,000 ตัน ต้องถูกสังเวยชีวิต

Press ESC to close