“กำแพงเมืองจีน” ช่วยป้องกันข้าศึกได้จริงไหม | หลินเวิ่นจีน

กำแพงเมืองจีนถูกมองว่าเป็นปราการที่ปกป้องชาวจีนจากการรุกรานของข้าศึก โดยเฉพาะชนป่าเถื่อนที่อยู่ตอนเหนือของจีน คำถามคือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา กำแพงเมืองจีนสามารถปกป้องชาวจีนจากการรุกรานเหล่านี้ได้จริงหรือไม่?

Press ESC to close