“กุหลาบจีน”เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและมีหลากหลายพันธุ์ ได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งดอกไม้”

ทุกปี “กุหลาบจีน” จะบานในช่วงเมษายน-กันยายน เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและมีหลากหลายพันธุ์ ได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งดอกไม้”

จีนเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดกุหลาบจีน โดยมีประวัติศาสตร์การเพาะปลูกยาวนานกว่า 2,000 ปี ต่อมาในศตวรรษที่ 18 กุหลาบจีนเริ่มเผยแพร่เข้าสู่ยุโรปจากอินเดีย และกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ชาวยุโรปได้ตั้งใจคัดเลือกและผสมพันธุ์กุหลาบจีนกับพันธุ์ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กุหลาบจีนจึงเป็นที่รู้จักในฐานะมารดาของกุหลาบจีนทุกชนิดในโลก

และภาพชุดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้คือภาพกุหลาบจีนที่เริ่มบานสะพรั่งอวดสีสวยงามในเมืองห้วยอัน เจียงซู ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

#จีน#ท่องเที่ยว#ประเทศจีน#กุหลาบจีน

Press ESC to close