“ข้าวเหนียว” ทำให้กำแพงเมืองจีนอยู่ยงคงกระพัน | หลินเวิ่นจีน

เชื่อกันว่า กำแพงเมืองจีนยังคงตั้งตระหง่านแม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษ ก็คือภูมิปัญญาด้านวิศวกรรมก่อสร้างของชาวจีน ที่พวกเขาได้คิดค้นปูนก่ออิฐสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของ ‘ข้าวเหนียว’ มาฟังเรื่องราวของความเป็นกำแพงเมืองจีนที่อยู่มานานและแข็งแกร่งดั่งหินผากันค่ะ

เกร็ดประวัติศาสตร์จีนสนุก ๆ โดยตงฮั้วเดลี่ร่วมกับเพจ Histofun Deluxe

Press ESC to close