คนจีนอยู่ไทยมาเป็นสิบปี เพราะรักในความเฟรนด์ลี่ของคนไทย

📍: เรื่องราวของคุณ Johnson บริษัท Royal Dragon บริษัทเช่ารถโค้ช รสบัส EV และนำเข้าแบตเตอรี่ CATL ที่ยังคงต้องการแรงงานคนไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่จะผลักดันให้ Royal Dragon เติบโตไปอีกก้าวหนึ่ง‼️ 📌ลองฟังแนวคิดในการทำงานของผู้บริหาร Royal Dragon กับความเชื่อที่ว่า 🗝️ “เมื่อเราทำดี…สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเอง” คนจีนที่อาศัยอยู่ในไทยเป็น 10 ปี เพราะความรัก ความเชื่อมั่นในประเทศนี้ว่าเป็นประเทศที่ “เฟรนด์ลี่” และเป็นประเทศที่มีความสุข!

Press ESC to close