คนทั่วโลกกว่า 16 ล้านคน สืบสายเลือดมาจากเจงกีสข่าน | หลินเวิ่นจีน

นักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ทั่วโลกต่างรู้จักกันในนาม “เจงกีสข่าน” มาลองฟังกันค่ะ ว่าความเชื่อที่ว่า 16 ล้านคนทั่วโลกนั้น สืบสายเลือดมาจากเจงกีสข่านนั้นจริงหรือไม่!!!

เกร็ดประวัติศาสตร์จีนสนุก ๆ โดยตงฮั้วเดลี่ร่วมกับเพจ Histofun Deluxe

Press ESC to close