คำว่า “ชา” กับคำว่า “Tea” คือคำภาษาจีนเหมือนกัน

เราส่วนใหญ่คิดว่าคำว่า “Tea” คือภาษาอังกฤษของคำว่า “ชา” แต่จริง ๆ แล้วทั้งสองคำนี้ต่างก็เป็นภาษาจีน แล้วทำไมบางประเทศเรียกว่า Tea บางประเทศเรียกว่า ชา ลองหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับ

Press ESC to close