ค่าอาหารหนึ่งวันของซูสีไทเฮา เลี้ยงดูหนึ่งคนได้นาน 40 ปี

พระนางซูสีไทเฮาเสวยแค่วันละสองมื้อ แต่…ในแต่ละมื้อมีเมนูอาหารมากถึง 120 จาน! จากฝีมือพ่อครัวหลวง 128 คน ที่กระจายอยู่ตามห้องประกอบอาหารกว่าร้อยห้องภายในพระราชวังฤดูร้อน

Press ESC to close