ชีวิตสุดผกผันของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน The last emperor

จักรพรรดิปูยีหรือผู่อี๋ (Puyi) ทรงเป็นจักรพรรดิ (ฮ่องเต้) พระองค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์ของจีน เรื่องราวของพระองค์เป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความผกผันภายในชีวิตของคนเรา จากจุดหนึ่งที่มีอำนาจบารมีอยู่เหนือแผ่นดิน กลับกลายเป็นจุดที่ไร้ซึ่งอำนาจใด ๆ แม้แต่ชีวิตของตนเอง

Press ESC to close