ตำนาน “คุณยายเมิ่ง” ทุกวิญญาณต้องดื่มน้ำเบญจรส

หากคุณเชื่อในเรื่องโลกหลังความตาย ลองอ่านโพสต์นี้ดูค่ะ เรื่องราวของวิญญาณคนที่ตายทั้งหลาย เมื่อจะมาเกิดจะต้องดื่ม น้ำแกง..ลืมชาติภพ “น้ำเบญจรส” (孟婆汤) ของท่านยายเมิ่ง “เมิ่งปั๋ว” ในตอนสุดท้าย จะได้ลืมอดีตชาติภพทุกคน!!
ตำนานเล่าขานกันว่า ท่านยายเมิ่ง หรือ “เมิ่งปั๋วเหนียงเหนียง”เจ้าของน้ำแกงลืมชาติภพนั้น เป็นเทพอาวุโสท่านหนึ่ง ประจำการในนรกทุติยภูมิ ช่วงจุดผ่านแดน ก่อนจะไปเกิด จะมี “โต๊ะน้ำแกง” ของท่านตั้งอยู่ริมสะพาน “ไหน่ห่อเกี๊ย ” (奈何桥) วิญญาณที่ถูกตัดสิน ได้รับการลงโทษเรียบร้อยแล้ว จะต้องผ่านด่าน คุณยายเมิ่ง ก่อนทุกดวงเพื่อไปเกิดใหม่

เมื่อใดที่ดวงวิญญาณดื่มน้ำเบญจรส (孟婆汤) น้ำแกงห้ารสนี้ จะทำให้ลืมความจำในอดีตได้อย่างสิ้นเชิง ไม่เหลือความทรงจำสักนิดเดียว ทั้งความรัก ความโกรธ ความชัง ดื่มเสร็จสรรพ ก็ถึงคราวข้ามสะพาน “ไหน่ห่อเกี๊ย”ไปเกิดได้ แต่จะไปเกิดเป็นอะไรนั้น ก็แล้วแต่เวรกรรม

หากพูดเรื่องความเชื่อในอดีตชาติแล้ว ก็พอจะมีเค้าจริงอยู่บ้าง เพราะเมื่อเราเกิดมานั้น เราทุกคนต่างจำไม่ได้ว่าเมื่ออดีตนั้นเราเป็นใคร และได้ทำกรรมอะไรกับใครไว้บ้าง ในซีรี่สื ละครทั้งไทย และประเทศจีนนั้น ก็พอจะมีซีรี่ส์เค้าโครงการกลับชาติมาเกิดบ่อยครั้ง และน้อยครั้ง ที่จะจำความได้ เพราะความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครรู้ได้ว่าเรานั้นเป็นใคร มาจากไหน ในอดีตชาติ
.
ตามตำนานยังได้กล่าวถึงตัวตนของ คุณยายเมิ่งอีกว่า ตามประวัติท่านมีตัวตนในสมัย”ยุคซีฮั่น” เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ศึกษาพระธรรม อีกทั้งยังชักชวนให้ผู้คนทานเจ งดเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น ก่อนท่านสิ้นลมในวัย 81 ปีนั้น ท่านก็บอกได้เพียงว่า “ท่านแซ่เมิ่ง อย่างอื่นไม่จำ ไม่อยากรู้อนาคต ไม่จำอดีต” และหลังจากท่านตายไปแล้ว จึงได้รับหน้าที่เป็นเทพไปประจำการในนรกภูมิ

Press ESC to close