ตำนาน “สิงโตกินประทัด” กินประทัดดังเท่าใดและมากเท่าใด การค้าที่บ้านก็ยิ่งรุ่งเรืองมากเท่านั้น!!!

ตรุษจีนพลาดไม่ได้กับการเชิดสิงโต ที่ถือเป็นการละเล่นประจำเทศกาลนี้เลย ประเทศจีนนั้นการเชิดสิงโตของชาวจีนเหนือและชาวจีนใต้ก็ไม่เหมือนกัน ทางเหนือนิยมเล่นในช่วงตรุษจีน ทางใต้จะนิยมใช้ในงานที่หลากหลายมากกว่า ทั้งงานแห่เทพจ้า งานเซ่นสังเวยเพื่อขอฝน เป็นต้น

การเชิดสิงโตของชาวจีนใต้จะครึกครื้นและโลดโผนมากกว่า เมื่อมีการเชิดสิงโตผ่านไปที่บ้านใครแล้วมีซองรางวัลแขวนไว้บนยอดไม้ ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนผู้เชิดจะต้องต่อตัวขึ้นไปเอาซองรางวัลให้ถึง แต่การไต่ขึ้นยอดไม้ยังไม่โลดโผนที่สุด ที่สุดของการละเล่นเชิดสิงโตที่น่าหวาดเสียวเป็นอันดับหนึ่งก็คือ “สิงโตกินประทัด”

ถ้าคุณเข้าใจว่าประทัดจะเข้าไปในปากของสิงโตที่ถูกเชิด ก็ใช่ค่ะ มีประทัดเข้าไปทางปากของสิงโตจริง โดยหัวสิงโตจะต่างจากปกติที่ใช้ผ้าทำ เป็นใช้ดินเหนียวพอกลงไปที่แกนไม้ไผ่ เพื่อให้สิงโตสามารถรองรับความร้อนและแรงระเบิดของประทัดได้ เมื่อสิงโตผ่านไปที่บ้านใด เจ้าของบ้านจะโยนประทัดแล้วสิงโตจะต้องอ้าปากรับให้ได้ ผู้เชิดที่ใส่เพียงกางเกงและรองเท้าฟาง พันน่องด้วยผ้า 5 สี ก็ต้องอดทน ไม่หนีจากความร้อนของประทัด ถ้าทนไม่ไหวสามารถเปลี่ยนตัวผู้เชิดได้ ในบางครั้งหัวสิงโตถูกประทัดมากจนต้องเอาน้ำพรมเพื่อดับความร้อนให้ลดลงถึงจะเชิดต่อได้ก็มี

ชาวจีนเชื่อว่ายิ่งสิงโตกินประทัดไปมากเท่าใดและประทัดเสียงดังมากเท่าใด บ้านนั้นก็จะรุ่งเรืองทางการค้ามากขึ้นเท่านั้น และชาวจีนยังเชื่ออีกว่าเสียงของประทัดจะไล่สิ่งชั่วร้าย ความเจ็บไข้ได้ป่วยออกไปได้ด้วย

การเชิดสิงโตกินประทัดจึงมีมากกว่าการฝึกท่าทางการเชิด การต่อตัวตามท่าทางต่างๆ ผู้เชิดต้องมีความสามารถพิเศษทางกายที่ต้องแข็งแรงและใจที่แข็งแกร่งมากๆอีกด้วย ใครที่สามารถเชิดสิงโตกินประทัดได้ขอยกย่องในความสามารถเลยค่ะ

Credit from : https://bit.ly/3GtYpwO

Press ESC to close