ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม “ศัพท์หน้าฝน”

ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม!!!!! จัดไปค่ะ ศัพท์หน้าฝน เรามีมาให้แล้วค่ะ

雨季
yǔ jì
ฤดูฝน

下雨
xià yǔ
ฝนตก

下大雨
xià dà yǔ
ฝนตกหนัก

淋雨
lín yǔ
เปียกฝน

避雨
bì yǔ
หลบฝน

雨伞
yǔ sǎn
ร่มกันฝน

雨衣
yǔ yī
เสื้อกันฝน

Press ESC to close