“ตี่จั้งอ้วง” พระมหา ปณิธานโพธิสัตว์ “ตราบใดที่ยังมีสัตว์หลงเหลืออยู่ในนรกภูมิแม้เพียงหนึ่ง พระองค์ก็จะไม่เข้าสู่พระพุทธภูมิ”

เวลาไปไหว้พระขอพรในวัดจีนหรือศาลเจ้าจีน ก็มักจะพบกับองค์พระโพธิสัตว์อยู่หลายองค์ ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของพุทธนิกายมหายาน หนึ่งในนั้นจะต้องมี พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ภาษาจีนกลางเรียกว่า ตี้จ้างผูซ่า, ตี้จ้างหวังผูซ่า และภาษาแต้จิ๋ว ตี่จั่งผ่อสัก, ตี่จั่งอ้วงผ่อสัก เป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการนับถือเป็นอย่างมากของคนจีน รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานในแถบเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีและเวียดนาม

……………………………….

นามของตี้จ้างหวังผูซ่า หรือ ตี่จั่งอ้วงผ่อสัก มีความหมายว่า บ่อเกิดแห่งแผ่นดิน ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน หรือครรภ์แห่งแผ่นดิน มักจะมีรูปลักษณ์เป็นพระภิกษุ มีรัศมีเปล่งรอบพระเศียร ปลงพระเกศาแล้ว หัตถ์หนึ่งจับไม้เท้าเพื่อใช้เปิดประตูนรก อีกหัตถ์หนึ่งถือลูกแก้ว เปรียบเป็นการให้แสงสว่างท่ามกลางความมืด ตี้จ้างผูซ่ามีภาระหน้าที่ในการสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกามภูมิทั้งหกโลก ได้แก่ สัตว์นรก, เปรต, อสูร, เดรัจฉาน, มนุษย์ และเทพ ทั้งมีปณิธานที่ตั้งมั่นว่า “ตราบใดที่ยังมีสัตว์หลงเหลืออยู่ในนรกภูมิแม้เพียงหนึ่ง พระองค์ก็จะไม่เข้าสู่พระพุทธภูมิ” ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่และยากที่จะสำเร็จ ทำให้ได้รับการสดุดีเป็นพระมหาปณิธานพระโพธิสัตว์

มีคำกล่าวว่า “พระกวนอิมโปรดคนเป็น พระตี่จั๋งโปรดคนตาย” เพราะพิธีเกี่ยวกับผู้ล่วงลับไปแล้วจะบูชาตี่จั่งอ้วงผ่อสัก หากเป็นงานมงคลจะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม แต่ความจริงแล้วตี่จั่งอ้วงผ่อสักก็โปรดคนเป็นเช่นเดียวกัน

……………………………….

วันสุดท้ายของเดือน 7 ตามปฏิทินจีน จะเป็นวันรำลึกวันประสูติของตี่จั่งอ้วงผ่อสัก ซึ่งตรงกับวันเปิดประตูนรก แล้วหากอยากจะไปกราบไหว้ตี่จั่งอ้วงผ่อสักที่ประเทศจีน ต้องไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ่วฮวาซาน ในมณฑลอันฮุย คนจีนเชื่อว่าเป็นหนึ่งสถานที่ประทับ จะมีรูปปั้นตี่จั่งอ้วงผ่อสักองค์ใหญ่สีทอง สูง 99 เมตร สามารถเดินทางไปแสวงบุญและชมวัดและศาลเจ้าหลายสิบแห่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ตี่จั่งอ้วงผ่อสักได้ หากเป็นที่ประเทศไทยไปกราบไหว้ได้ที่วัดมังกรกมลาวาสนะคะ

Credit from :

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก – Chinatalks

16 กันยายน 2563 : 庚子年 七月 廿九日 วันที่… – วัดมังกรกมลาวาส 龍蓮寺 | Facebook

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

Mount Jiuhua จิ่วหัวซาน ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์มณฑลอานฮุย (planet789.com)

Press ESC to close