ทำไมจีนมีเขตเวลาแค่เขตเดียว

ประเทศที่กว้างใหญ่อย่างสหรัฐหรือรัสเซียต่างก็มีเขตเวลา (Time zone) หลายเขต แต่ทำไมจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่เช่นเดียวกันกลับใช้เขตเวลาเพียงเขตเดียวเท่านั้น

Press ESC to close