ทำไมถึงเรียกภาษาจีนกลางว่าแมนดาริน

ทำไมถึงเรียกภาษาจีนกลางว่าแมนดาริน? เรื่องนี้มีทฤษฎีและข้อสันนิษฐานหลายข้อที่อธิบายถึง โดยทฤษฎีส่วนใหญ่จะเชื่อว่าคำว่าแมนดารินไม่ได้เป็นคำในภาษาจีน แต่เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ทั้งโปรตุเกส สันสกฤต มาลายู บางทฤษฎีก็เชื่อว่าเป็นการประดิษฐ์คำขึ้นใหม่โดยนักการทูตชาวอังกฤษ

Press ESC to close