ทำไมประชากรของจีนส่วนใหญ่ถึงเป็นกลุ่ม Atheist และไม่นับถือศาสนา

ปัจจุบันจำนวนของผู้ที่เป็น Atheist (ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า) และ Non-religious (ไม่นับถือศาสนา) บนโลกนั้น มีจำนวนมากกว่า 1,200 ล้านคน โดยเป็นรองเพียงแค่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคือ2,000 ล้านคน และผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์คือ2,500 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งประเทศที่มีจำนวนของ Atheist และ Non-religious มากที่สุดในโลกนั้น ก็คือประเทศจีน

Press ESC to close