ทำไมผู้ชายจีนในสมัยโบราณถึงไว้ผมยาวและมีหนวดเครา

ชายชาวจีนสมัยโบราณไว้ผมยาวและมีหนวดเคราเพราะอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อที่สอนว่าร่างกายของคนเราเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มา การตัดทิ้งถือว่าไม่ให้ความเคารพบุพการี แต่ก่อนหน้าที่ลัทธิขงจื๊อจะแพร่หลาย ผู้ชายจีนไว้ผมยาวมาก่อนหรือไม่?

Press ESC to close