บรรพบุรุษชนพื้นเมืองอเมริกันมาจากจีน!

จากเดิมเคยมีความเชื่อว่ามนุษย์ในไซบีเรียคือกลุ่มแรกที่ข้ามไปยังทวีปอเมริกา แต่การศึกษาล่าสุดบอกว่ามนุษย์ในไซบีเรียก็อพยพมาจากตอนใต้ของจีนอีกทอดหนึ่ง

Press ESC to close