ประเทศจีนติดโผต่างชาตินิยมเรียน “อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)”ต่อยอดการตลาดและธุรกิจดิจิทัล!!

คงเถียงไม่ได้ว่าตอนนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตและการขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ ครองตลาดอันดับ 1 ของโลกจากการค้าขายในตลาด E-commerce จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าเดินซื้อจากหน้าร้านโดยทั่วกัน รวมถึงการทำธุรกรรมอื่นๆ ในธุรกรรม E-commerce ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงิน ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจจากทั่วโลก

…………………………………

ข้อมูลการเติบโตของตลาด E-commerce ในประเทศจีนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2557 ธุรกรรม E-commerce จีนมีมูลค่า 12 ล้านล้านหยวน ซึ่งเติบโตกว่าปีก่อนร้อยละ 20 โดยยอดการค้าปลีกออนไลน์มีมูลค่า 2.6ล้านล้านหยวน สูงขึ้นกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 41 แล้วในปี 2565 ที่ผ่านมานี้มูลค่าธุรกรรม E-commerce จีนสูงสุดถึง 15.5 ล้านล้านหยวน โดยคาดว่าจนถึงปีพ.ศ. 2565 จะมีโอกาสเติบโตต่อปีร้อยละ 12.4 เลยทีเดียว ยิ่งที่ผ่านมามีการระบาดของ COVID-19 กิจการและผู้คนทั่วโลกต้องปรับตัวมาใช้ชีวิตกันแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของตลาด E-commerce ที่มีผู้ร่วมใช้งานจำนวนมหาศาล

ความนิยมและการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดอีคอมเมิร์ชในประเทศจีน ทำให้ระบบการศึกษาในประเทศจีนมีหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและตลาดธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ ส่งผลให้หลักสูตรเกี่ยวกับ E-commerce กลายเป็นหลักสูตรอันดับต้นๆ ที่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติอยากจะเข้าไปเรียนต่อในประเทศจีนซึ่งเป็นอันดับ 1 ของโลกในด้านนี้

…………………………………

หลักสูตร E-commerce สำหรับชาวชาติมีเปิดสอนหลายมหาวิทยาลัยและมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งในการเรียนการสอนในประเทศจีนไม่ได้เน้นการเรียนวิชาเอกอย่างเดียว แต่เน้นถึงการบูรณาการองค์ความรู้หลายๆ ด้านร่วมกัน การลงมือนภาคปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกด้วย มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เช่น University of International Business and Economics และ Xi’An Jiaotong University, School of International Education

Credit from :

https://thaibizchina.com/e-commerce-%E0%B8%88%E0%B8%B5…/
https://www.asiapacdigital.com/…/china-ecommerce-2022

Press ESC to close