ปั้นเต่ามงคล เทศกาลหยวนเซียว | ตงฮั้วพาไป

เทศกาล “หยวนเซียว” ถือเป็นประเพณีเก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวจีน มีวิวัฒนาการมาจากการจุดประทีปเพื่อการบูชาเดือนดาวในช่วงเดือนอ้าย ตามลัทธิศาสนาดั้งเดิมของจีน ต่อมาเมื่อมีการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ประเพณีดังกล่าวได้ถูกผสมผสานเข้ากับคติการจุดประทีปโคมไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาจึงทำให้กิจกรรมนี้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นเทศกาลหยวนเซียว ตามประเพณีดั้งเดิมของจีนนอกจากการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษแล้ว ยังมีการจุดประทีปโคมไฟและมีการจัดงานเทศกาลเที่ยวชมโคมไฟที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงาม

ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของชาวจีนฮกเกี้ยนนั้น ที่ไม่เคยพลาดสักปีเลย คือการทำ “ขนมเต่า”

ความเชื่อในเรื่อง “เต่า” มีมายาวนาน เพราะเต่านั้นแสดงถึงการมีอายุยืนยาวและความมั่นคง ด้วยลักษณะทางกายภาพของเต่าที่มีความแข็งแกร่ง มีกระดองที่สามารถป้องกันภัยอันตราย และมีอายุยืนยาวตามธรรมชาติ ในวัฒนธรรมจีนก็มีการให้ความสำคัญกับเต่าในฐานะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์มงคลที่แสดงถึงความมีอายุยืน พลังความแข็งแกร่ง และการยืนหยัด

หากถามหาสถานที่ทีจัดการสอนปั้นเต่าแล้ว ในประเทศไทยแทบจะไม่มีเหลืออยู่ แต่ยังมีที่”ตลาดน้อย” ที่ยังคงรักษาประเพณีทำขนมเต่า นี้มาอย่างยาวนานเช่นกัน!

Press ESC to close