“ปิ่นปักผม” สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าจากเด็กหญิงกลายเป็นเด็กสาว

ในสังคมจีน “ปิ่นปักผม” เป็นสัญลักษณ์ที่มีนัยยะสำคัญต่อชีวิตของคนในสังคม การใช้ปิ่นปักผมไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามอย่างเดียว ทั้งชายและหญิงต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับปิ่นปักผมด้วยกันทั้งนั้น

เมื่อถึงวัยอันควร สำหรับเด็กสาวจะเปลี่ยนทรงผมจากผมเปียมาเกล้าผมมวยแล้วใช้ปิ่นปักผมเสียบไปที่มวย เพื่อไม่ให้ผมหลุดลุ่ยและเป็นเครื่องประดับสวยงาม และอีกนัยยะของปิ่นก็คือ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าจากเด็กหญิงกลายเป็นเด็กสาว ถึงวัยบรรลุนิติภาวะและพร้อมจะรับคำสู่ขอ

ความสำคัญของปิ่นปักผมสำหรับเด็กชาย จะอยู่ในตระกูลชนชั้นสูง เมื่อถึงพิธีบรรลุนิติภาวะแล้ว เด็กชายจะสวมกวาน มีลักษณะคล้ายมงกุฎขนาดเล็ก ซึ่งปิ่นจะใช้เพื่อเสียบยึดไม่ให้กวานเลื่อนหรือหลุด

สำหรับความรักของคนวัยหนุ่มสาวก็มีปิ่นปักผมเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างที่มักจะเห็นในซีรี่ส์หรือนิยายก็คือให้ปิ่นปักผมกับชายหรือหญิงที่รักใช้เป็นการแสดงความรักหรือเป็นของแทนใจยามต้องห่างไกลกัน สำหรับในพิธีแต่งงาน ในบางคู่จะหักปิ่นปักผมของหญิงที่จะมาเป็นเจ้าสาวออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งฝ่ายหญิงเก็บไว้ อีกครึ่งจะให้แม่สื่อนำไปให้ชายที่จะมาเป็นเจ้าบ่าว เมื่อถึงวันแต่งงานจะนำชิ้นส่วนของปิ่นมาแสดงเพื่อยืนยันว่าถูกคน และเมื่อปิ่นทั้งสองส่วนมาเจอกันก็มีความหมายว่า เป็นการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

ปิ่นปักผมจึงเป็นเหมือนเครื่องแสดงสถานะและฐานของผู้สวมใส่และเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญในชีวิตอีกด้วย นับว่าตลอดทั้งชีวิตของชาวจีนจะมีปิ่นอยู่ในองค์ประกอบของชีวิตด้วยเสมอ

Credit: https://thit.link/ioUKW8o

Press ESC to close