ผลสำรวจ คนจีน Gen Z นิยมสินค้าหรือแบรนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็น Made in China มากขึ้นเท่าตัว!

เทรนด์ฮิตของหนุ่มสาวจีนวัย Gen Z คือ นิยมซื้อสินค้าแบรนด์จีนที่ Made in China มากขึ้น

“Gen Z เป็นประชากรกลุ่มที่ผลักดันแบรนด์จีนมากที่สุด ซึ่งต่างจากคนในวัย Gen X และ Gen Y”

วัยรุ่น Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจในการจับจ่ายมากกว่า Gen ก่อนๆ ตอนเป็นวัยรุ่น กำลังซื้อของ Gen Z ครอบคลุมมากกว่า 30-40 ของผู้บริโภคทั้งหมด และยังไม่มีแบรนด์ดังจากฝั่งตะวันตกที่เข้ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายของวัยรุ่นเจนนี้อย่างชัดเจน ทำให้แบรนด์ภายในประเทศจีนทั้งแบรนด์หรูหรือแบรนด์ท้องถิ่นเติบโตขึ้นกว่า 25%

เหตุที่ทำให้กลุ่มเด็กGen Z ตัดสินใจซื้อสินค้า Made in China อาจเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เติบโตมาในสมัยที่ประเทศจีนเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจในเอเชียและตลาดโลก ก็เลยอาจทำให้พวกเขามองภาพลักษณ์ของสินค้าที่ผลิตในประเทศดีมากกว่าคนวัย Gen X และ Gen Y ที่ไม่ค่อยไว้วางใจสินค้าที่ผลิตในประเทศ

ในปีพ.ศ. 2547 มีผลสำรวจจาก Gallup เรื่อทัศนคติของคนจีนต่อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือ Made in China ว่ามีถึง 40% ที่มองว่าสินค้าผลิตภายในประเทศมีคุณภาพปานกลางถึงแย่ มีเพียง 29% เท่านั้นที่มองว่าสินค้ามีคุณภาพดีถึงดีเยี่ยม

แบรนด์จีนมีการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอลมากขึ้น มีการสื่อสารผ่านลูกค้าโดยตรงและผ่านการร่วมงานกับกลุ่ม KOL ซึ่งสามารถชี้นำกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเสพข้อมูลผ่านโซเชียลให้ซื้อสินค้าตามได้ โดยคนจีนเป็นชาติที่มีแนวโน้มที่จะเชื่อการนำเสนอของ KOL ตามสื่อเป็นอันดับต้นๆ ในทวีปเอเชีย

กลุ่มที่ยอมรับในสินค้าแบรนด์จีนผลิตในประเทศ ไม่ใช่แค่กลุ่มของวัยรุ่น Gen Z เท่านั้น อาจจะมีกลุ่ม Gen อื่นที่มีทัศนคติต่อสินค้าภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ในปีพ.ศ. 2560 McKinsey มีผลสำรวจว่า แบรนด์จีนที่ได้รับความนิยมจากคนจีนด้วยกันเองเพราะปัจจัยดีๆ 3 ประการ
✅ความคุ้มค่า
✅คุณภาพ
✅บริการหลังการขาย

โดยไม่มีเรื่องชาตินิยมเข้ามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ ที่เป็นแบบนี้อาจเพราะสินค้าแบรนด์จีนมีการพัฒนาสินค้าที่รวดเร็วกว่าแบรนด์ต่างชาตินั่นเองค่ะ

Credit from : https://www.marketingoops.com/…/made-in-china-trend/
https://brandinside.asia/chinese-gen-z-open-to-made-in-china

Press ESC to close