ผู้เล่นมักดูเกมไม่ออก…แต่ผู้ชมมักอ่านเกมได้ทะลุปรุโปร่ง!!!

当局者迷,旁观者清
Dāngjúzhě mí, pángguānzhě qīng

การประสบพบกับเรื่องยุ่งยากหรือปัญหาเป็นเรื่องปกติที่เผชิญกันอยู่เรื่อยๆ บางเรื่องก็ผ่านไปได้อย่างไม่ได้ลำบากนัก แต่บางครั้งก็ทำให้หนักอกหนักใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ คิดแล้วคิดอีกก็ไม่ได้คำตอบหรือหาทางออกไม่ได้ บางครั้งก็ต้องการที่ปรึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งที่ปรึกษาที่อยู่ไกลจากปัญหามากกว่าตัวเราเอง กลับมองเห็นอะไรได้มากกว่า ตรงจุดกว่าด้วยซ้ำ

สถานการณ์ที่พูดถึงนี้ ทำให้นึกถึงสำนวนหนึ่งในภาษาจีนที่เดิมทีใช้กับการเล่นเกมกระดานหมากรุก คือ “当局者迷,旁观者清” หมายถึง ผู้เล่นมักดูเกมไม่ออก แต่ผู้ชมมักอ่านเกมได้ทะลุปรุโปร่ง ใช้เพื่อเปรียบเปรยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งๆ ที่คิดมากเรื่องได้หรือเสีย มีความเข้าใจไม่รอบด้าน และไม่ชัดเจนเท่ากับคนที่ยืนดูอยู่

สำนวนนี้มาจาก “ชีวประวัติของ หยวน ซิงฉง” ในหนังสือพงศาวดารแห่งราชวงศ์ถัง (旧唐书·元行冲传) กล่าวว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมักจะมองไม่เห็นภาพรวมของเรื่องราว เพราะมักจะจดจ่อกับรายละเอียดมาเกินไป แต่คนภายนอกหรือผู้ชมจะได้เปรียบกว่า เพราะมีใจที่สงบนิ่งมากกว่า ใจที่ไม่อคติ ทำให้ย่อมเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ดีมากกว่า

คุณลองนึกถึงการเล่นหมากรุก มีผู้เล่นสองฝั่งแข่งขันกัน และมีผู้ชมที่เกาะขอบกระดานชมอยู่ คนที่เล่นหมากรุกก็จะคิดว่าจะเดินไปทางไหน ออกเดินตัวไหนดี บางครั้งก็พลาดเพราะมองภาพรวมของกระดานได้ไม่ดี หรือไม่ทันสังเกตหมากตัวอื่นของคู่แข่ง แต่สำหรับคนที่ดูการแข่งหมากรุก จะมองกระดานได้ทั้งกระดานอย่างครบถ้วน เห็นข้อมูลของทั้งสองข้างอย่างชัดเจน และใจของผู้ชมก็จะนิ่ง ไม่ตื่นเต้น ร้อนรนเหมือนผู้เล่นเอง ซึ่งมีโอกาสที่ผู้เล่นจะทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายได้มากกว่าและมองเกมได้ทะลุปรุโปร่งได้ยิ่งกว่าผู้เล่นนั่นเอง

Credit From: 当局者迷,旁观者清_百度百科 (baidu.com)
#ตงฮั้วเดลี่#หมิงจู้#คำคมจีน#สำนวนจีน#สุภาษิตจีน

Press ESC to close