มัดรวม “ความดีเลิศ” ในภาษาจีน เขาใช้คำอะไรกันบ้างนะ?

不错 (bù cuò) – ดี, ไม่เลว

优 (yōu) – ดี, เลิศ

秀 (xiù) – โดดเด่น, ยอดเยี่ยม

出色 (chū sè) – ยอดเยี่ยม, ดีเด่น

杰出 (jié chū) – โดดเด่น, ยอดเยี่ยม

顶尖 (dǐng jiān) – ระดับสูงสุด, ยอดเยี่ยม

Press ESC to close