มัดรวม “คำขอโทษ” ในภาษาจีน แต่ละรูปแบบ

📌”ขอโทษ” เมื่อรู้สึกว่าตนเองทำความผิด และได้สร้างความเสียหายบางอย่างให้เกิดขึ้น
对不起,我不是故意的。
Duì bu qǐ, wǒ bù shì gùyì de.
ขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจ

真对不起,这都是我的错。
Zhēn duì bu qǐ, zhè dōu shì wǒ de cuò.
ขอโทษด้วยจริงๆ ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเอง

📌”ขอโทษ” ที่ใช้สำหรับขอโทษ ในสถานการณ์ที่ทำผิดเล็กๆน้อยๆ
不好意思,借过一下。
Bù hǎoyìsi, jiè guò yīxià.
ขอโทษค่ะ ขอผ่านหน่อยนะคะ
哦!记错人了,不好意思。
Ò! Jì cuò rén le, bù hǎoyìsi.
โอ๊ะ! จำคนผิด ขอโทษค่ะ
真不好意思,让你久等了。
Zhēn bù hǎoyìsi, ràng nǐ jiǔděng le.
ขอโทษด้วยให้คุณรอนานเลย

📌”ขอโทษ” แบบทางการ แสดงความจริงใจจากผู้พูดที่ให้เกียรติผู้ฟัง
我昨天不该跟你那样说,抱歉。
Wǒ zuótiān bù gāi gēn nǐ nàyàng shuō, bàoqiàn.
เมื่อวานฉันไม่ควรพูดอะไรอย่างนั้นกับคุณ ขอโทษด้วยนะ
非常抱歉,让大家失望了。
Fēicháng bàoqiàn, ràng dàjiā shīwàng le.
ขอโทษอย่างยิ่ง ทำให้ทุกคนผิดหวังกันไปหมด

📌”ขอโทษ” เมื่อได้ทำบางอย่างส่งผลต่อผู้อื่นหรือไปรบกวนผู้อื่น
打扰了,我进来拿一下词典。
Dǎrǎo le, wǒ jìn lái ná yīxià cídiǎn.
ขอโทษค่ะ ฉันขอเข้ามาหยิบดิกชันนารี่สักหน่อยนะคะ
这个时间来,打扰你们了。
Zhè ge shíjiān lái, dǎrǎo nǐmen le.
มารบกวนเวลานี้ ขอโทษพวกคุณด้วยนะ

📌”ขอโทษ”เมื่อเรานั้นนำปัญหามาให้อีกฝ่าย
又要你帮我,太麻烦了。
Yòu yào nǐ bāng wǒ, tài máfan le.
ต้องให้คุณช่วยอีกแล้ว ขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนตลอด
太麻烦你了,这样多不好意思。
Tài máfan nǐ le, zhèyàng duō bù hǎoyìsi.
ขอโทษคุณจริงๆ แบบนี้น่าอายมาก

Press ESC to close