มาดู “คำเพี้ยนจีน” หรือที่เราเข้าใจกันว่า “ศัพท์วัยรุ่น”

ไม่ใช่แค่คนไทย ที่มีคำวัยรุ่นเริ่ดดดดดเวอร์ค่ะ แต่วัยรุ่นจีนเค้าก็มีคำเฉพาะน่ารักๆ ไว้พูดกันเป็นภาษาวัยรุ่นเหมือนกันค่าาาา

细不细啊 (xìbúxìā) / 四不四啊 (sìbùsìā)(ชิมิ) มาจากคำว่า 是不是(ใช่หรือไม่)
啥米(shámǐ) / 啥摸(shámō)?(อาราย/ไรแว้) มาจากคำว่า 什么?อะไร
为啥(ทมายย? ไมอ่ะ?) มาจาก 为什么(ทำไม)
酱紫(jiàngzǐ)(งี้) มาจาก 这样子(ถ้าเป็นแบบนี้…)
酿紫(niàngzǐ)(งั้น) มาจาก 那样子(ถ้าเช่นนั้น…/ถ้าเป็นแบบนั้น…)
表(biǎo)(อย่า…ดิ/อย่า…จิ) มาจาก 不要 เช่น 你表酱紫(nǐbiǎojiàngzǐ)ตัวเองอย่างี้ดิ(เธออย่าทำแบบนี้สิ)
真哒(zhēndā)(อะจริง? จิงดิ? จิงหงอ? หรา?) มาจาก 真的吗?(จริงหรือเนี่ย?)
口以吗(kǒuyǐma)?(จะดีหยอ? ไหวหรอ? ได้หรอ?) มาจาก 可以吗?(ได้หรือ? ไหวหรือเปล่า?)
偶(ǒu)(เค้า/ชั้น/เดี๊ยน) มาจาก我(ฉัน)

Press ESC to close