ยังไงแน่? ตกลงเห็นกำแพงเมืองจีนได้จากบนอวกาศจริงมั้ย

ถกกันมาหลายปีว่าเราสามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากบนอวกาศหรือจากบนดวงจันทร์ได้จริงมั้ย หลายคนคิดว่าคำถามนี้เริ่มต้นขึ้นในตอนที่เราส่งนักบินอวกาศออกไปนอกโลกได้ แต่นั่นไม่จริงเลย เพราะความเชื่อนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 1754 หรือเมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว โดยนักบวชและนักโบราณคดีชาวอังกฤษนามว่า วิลเลียม สตูเคลีย์ (William Stukeley) ได้เขียนจดหมายที่บอกว่า เขาเชื่อว่ากำแพงเมืองจีนอาจจะมองเห็นจากดวงจันทร์ได้

Press ESC to close