ยีสต์โบราณ” ของดีจือกุย มณฑลหูเป่ย!!!

👉🏻👉🏻มณฑลหูเป่ย เมืองจือกุย มีของโบราณที่มีชื่อเสียงของเมืองก็คือ “ยีสต์” ด้วยภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่ทำให้ยีสต์ดั้งเดิมของเมืองหูเป่ยมีความพิเศษ ก็คือรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเกิดจากการใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติทางยาหลายสิบชนิดมาผลิตยีสต์ เช่น กานพลู อบเชย ชะเอมเทศ เป็นต้น ผสมกับแป้งข้าวเจ้าจากนั้นก็ผ่านกระบวนการหมักและตากแดดให้แห้ง

📍เมื่อนำ “ยีสต์โบราณ” ไปทำไวน์ข้าวและน้ำส้มสายชูข้าว ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นผลิตภัณฑ์ทีเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Credit from : http://www.gov.cn/xinwen/2022-07/26/content_5702917.htm#2

Press ESC to close