ยุคขุนศึก ยุคแห่งไฟสงครามของจีน

หลังจากราชวงศ์ชิงและระบอบราชาธิปไตยของจีนที่ดำรงยาวนานกว่าหลายพันปีถึงจุดจบ แผ่นดินจีนก็เกิดความวุ่นวาย แตกแยกเป็นเสี่ยง ๆ ขุนศึกแม่ทัพในท้องถิ่นสร้างเขตอิทธิพลของตนและทำสงครามรบพุ่งระหว่างกัน ช่วงเวลาดังกล่าวถูกเรียกว่า ‘ยุคขุนศึก’ (Warlord Era)

Press ESC to close