ราชวงศ์หยวนกับสกุลเงินหยวนเกี่ยวข้องกันหรือไม่

หยวน ๆ เหมือนกัน แต่ชื่อสกุลเงินหยวนของประเทศจีน กับชื่อราชวงศ์หยวนอันเป็นราชวงศ์ของชาวมองโกลที่เคยปกครองจีน มันคือสิ่งเดียวกันหรือไม่

Press ESC to close