รู้ประโยค “จีน” ไว้ใช้ในที่ทำงาน

✅我们公司有很多员工。
✅wǒ men gōng sī yǒu hěn duō yuán gong
✅บริษัทของเรามีพนักงานจำนวนมาก

✅公司大部分的客户都是中国人。
✅gōng sī dà bù fèn de kè hù dōu shì zhōng guó rén
✅ลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน

✅他是我的老板。
✅tā shì wǒ men de lǎo bǎn
✅เขาเป็นเจ้านายของฉัน

✅今年年初的时候,我会去中国出差。
✅ jīn nián nián chū de shí hòu, wǒ huì qù zhōng guó chū chāi
✅ในตอนต้นของปีนี้ ฉันจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศจีน

✅我通常六点下班。
✅wǒ tōng cháng liù diǎn xià bān
✅ฉันมักจะเลิกงานตอนหกโมงเย็น

Press ESC to close