ลัทธิบูชามะม่วง ความเชื่อสุดแปลกของคนจีนสมัยเหมาเจ๋อตง

ครั้งหนึ่งผลไม้อย่างมะม่วงเคยเป็นสิ่งที่ชาวจีนเคยเคารพบูชา ถึงขนาดกลายมาเป็นลัทธิบูชามะม่วง และมีการสตัฟฟ์ไว้เพื่อกราบไหว้สักการะอีกด้วย

Press ESC to close