ล้มลงเจ็ดครั้ง ลุกขึ้นแปดครั้ง!

跌倒七次站 起来八次 (Diédǎo qī cì zhàn qǐlái bā cì)

ล้มลงเจ็ดครั้ง ลุกขึ้นแปดครั้ง

**ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีโอกาสอีกครั้งเสมอ**

ตงฮั้วเดลี่นำข้อความให้กำลังใจมาฝากค่ะ “跌倒七次站 起来八次” หมายความว่า “ล้มลงเจ็ดครั้ง ลุกขึ้นแปดครั้ง” เป็นข้อความเสริมกำลังใจและความมั่นใจ ย้ำเตือนให้อย่ายอมแพ้

อะไรเป็นเกณฑ์วัดความล้มเหลว? คิดว่าแต่ละคนมีเกณฑ์การวัดที่ไม่เหมือนกัน ด้วยสถานการณ์ที่เผชิญ ประสบการณ์ แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วหากตัดสินแล้วว่า “ล้ม” “ไม่สำเร็จ” “พ่ายแพ้” จะทำอย่างไรต่อดี จะไม่กลับมาทำอีก ขอพักก่อนแล้วจะกลับมาทำอีกครั้ง หรือจะเริ่มต้นสู้กับทางเลือกใหม่

ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีโอกาสอีกครั้งเสมอ ดูจากข้อความ “跌倒七次站 起来八次” ยังให้โอกาสตัวเองล้มได้ตั้งเจ็ดครั้ง แล้วก็ยังลุกขึ้นมาเป็นครั้งที่แปดได้อีก ชีวิตของคนเรานั้นยาวนะคะ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็ยังมีโอกาสอีกเสมอ ใดๆ ก็คือ ต้องไม่ยอมให้กับความพ่ายแพ้ ตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อเอาชนะ ยืนหยัดที่จะประสบความสำเร็จ

เมื่อพบกับความล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าจะต้องพบกับความเจ็บช้ำทั้งกาย ใจ และสภาพคล่องทางการเงิน หากใครยังไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่ ขอเพียงยังไม่ละทิ้งความพยายามที่จะเริ่มใหม่อีกครั้ง ล้มแล้วยังไม่จำเป็นต้องลุกทันที ก็เหมือนกับคนที่เมื่อล้มลง กว่าจะลุกขึ้นยังผ่านหลายอิริยาบถก่อนจะยืนตัวตรงและก้าวเดินอย่างสง่างามได้ ให้เวลาตัวเองได้พักร่างกายและจิตใจ พินิจพิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อตกตะกอนความรู้และประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้และปรับตัวให้ดีขึ้น เมื่อลุกอีกครั้งก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสำเร็จมากขึ้น อาจเลือกที่จะทำในสิ่งเดิมโดยวิธีการที่เปลี่ยนไป หรือเลือกที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเริ่มทำสิ่งใหม่

สิ่งที่แย่กับความไม่สำเร็จก็คือ การที่ล้มลงหรือล้มเหลวแล้ว คิดว่าเป็นจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสแม้แต่จะชันเข่าเพื่อลุกขึ้นอีกครั้งเลย

Press ESC to close