วันคนโสด VS ประเพณีแต่งงานผี

11 เดือน 11 คือวันคนโสดที่จีน แต่เมื่อคนรุ่นเก่าไม่นิยมความเป็นโสด ความคิดของสองเจเนอเรชั่นจึงเกิดการปะทะกันในสังคม

Press ESC to close