ศาลเจ้ากวนอูและเทพเจ้าม้า ขอพรเรื่องงาน กิจการ ขอลูก

ตงฮั้วพาไป พาไปเสริมสิริมงคล “ศาลเจ้าพ่อกวนอูและเทพเจ้าม้า”ศาลเก่าแก่อยู่คู่เยาวราชมาอย่างยาวนาน หากใครที่ได้มากราบไหว้ แล้วเอ่ยขอพรในเรื่องการงาน การมีบุตร ก็มักจะประสบกับผลสำเร็จ พิกัด : เยาวราช 11

Press ESC to close