สรุป APP แปลภาษาจีน ที่ใช้ได้ดี

Pleco Chinese Dictionary (CH-EN)
จุดเด่น:ค้นหาคำศัพท์ง่ายจากตัวจีนทั้งตัวเต็มและตัวย่อ พินอิน มีการยกตัวอย่างประโยควิธีการใช้

Baidu Translate (CH-EN)
จุดเด่น:มีฟังก์ชั่นเสริมเป็น mini app เช่น Object Trans, Menu Trans, Human Trans, etc.

Google Translate (CH-EN-TH)
จุดเด่น:ใช้งานง่ายแปลได้หลากหลายภาษา

Daxiang Dict (TH-CH แปลดีมากแต่เสียตัง)
จุดเด่น:การแปลเป็นภาษาไทยได้เหมาะสมกว่าแอพอื่นๆ

Press ESC to close