“สาดน้ำ”ส่งต่อ “คำอวยพร. กับชาวไตในประเทศจีน!!!

ประเทศจีนก็มีเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันนะคะ เทศกาลสงกรานต์ หรือ โพสุ่ยเจี๋ย ถ้าแปลจากภาษาจีนตรงๆ ก็แปลว่าเทศกาลสาดน้ำ เป็นเทศกาลปีใหม่สำหรับชนกลุ่มน้อยด้านภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เช่น ชาวไต ชาวอาชาง ชาวปู้หลั่ง ชาวหว่าและชาวเต๋ออ๋าง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละชนเผ่าโดยรวมจะคล้ายกัน คือ มีการสาดน้ำ ไหว้พระ แข่งเรือมังกร จุดบุญบั้งไฟ จุดโคม ในสมัยใหม่ก็จะเพิ่มกิจกรรมมากขึ้น เช่น มีขบวนพาเหรด มีการแสดงเชิงวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ จัดพื้นที่เป็นตลาดนัดขายของ และการชมภาพยนตร์ยามเย็น เป็นต้น

ชาวไตจะฉลองเทศกาลในช่วงเดือนที่ 6 และ 7 ของปฏิทินชาวไต ในปัจจุบันได้กำหนดชัดเจนตามปฏิทินสากลแล้วว่าเป็นวันที่ 13-15 เมษายน กิจกรรมจะจัดชึนระหว่าง 3-7 วัน โดยวันแรกจะเรียกว่าวันตาย ชาวไตถือว่าเป็นวันโชคร้าย จะไม่สระผม ไม่ตัดผมและไม่ทำงาน ผู้คนจะออกไปจ่ายตลาดเพื่อเตรียมฉลอง ร่วมกิจกรรมต่างๆ วันที่สองจะเรียกว่าวันเหม็น ทุกคนจะทำความสะอาดร่างกาย ใส่เสื้อผาที่สะอาด ทำความสะอาดพระพุทธรูป และร่วมงานปล่อยโคม จุดดอกไม้ไฟ เพื่อขจัดให้ทุกข์ โรคภัยร้ายและสิ่งอัปมงคลออกไป ตามปฏิทินของชาวไต สองวันนี้มีชื่อเรียกว่า “วันที่ว่างเปล่า” เป็นวันที่ไม่ถูกนับว่าเป็นวันในปีเก่าหรือปีถัดไปเลย วันที่สามถึงจะถือว่าเป็นวันปีใหม่อย่างเป็นทางการ

………………………………….

สำหรับการสาดน้ำของชาวไตมีความหมายที่ลึกซึ้ง คือ การสาดน้ำเป็นการส่งต่อพรต่อให้บุคคลอื่น ถ้าเราโดนสาดน้ำหมายถึงได้รับคำอวยพรมา เมื่อสาดต่อไปก็เพื่อส่งมอบพรให้ผู้อื่นได้รับด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมเด่นดังก็คือ การประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งเหมือนกับประเทศไทย จะมีตัวแทนมาร่วมประชันความงาม ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะส่งสาวงามของหมู่บ้านเป็น “สาวงามประจำหมู่บ้าน” ถ้าใครชนะก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของหมู่บ้านนั้นเลย

หลังจากสิ้นสุดวันสงกรานต์ ชาวไตยังมีพิธีการ “ตั๋วหมี่ฮวา” เป็นพิธีสำหรับเด็กสาวและเจ้าบ้านหญิง หลังอาหารค่ำทุกคืนจะนำหมี่ฮวาคารวะและมอบให้ผู้อาวุโสประจำตระกูลหรือผู้อาวุโสที่มีชื่อเสียงในบ้าน ผู้อาวุโสจะท่องบทสวดเพื่ออวยพรให้กับผู้ที่นำหมี่ฮวาและครอบครัวมาให้ โดยพิธีนี้จะมีระยะเวลาไม่แน่นอนประมาณ 7-15 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของตระกูล หมี่ฮวามีลักษณะคล้ายข้าวพอง รสชาติหวานนำ มีขนาดใหญ่ วิธีการทำ คือ นำข้าวเหนียวมานึ่งให้สุกแล้วนำผสมกับน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายขาวหรือทรายแดง จากนั้นใส่พิมพ์ให้เป็นทรงแผ่นแลม นำไปตากแดดแล้วนำไปทอดน้ำมัน

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีของชาวไต ที่ให้ทุกคนในครอบครัวและคนในชุมชนได้พบปะสังสรรค์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์ที่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเช่นกัน ก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามตงฮั้วเดลี่ของเราคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการ สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ นะคะ

Credit from :

https://thai.cri.cn/…/1d7d58d6-e081-2c00-7c62…
https://thai.cri.cn/…/3e8bd93a-34e8-e051-1186…

http://thai.cri.cn/…/5759e7bd-946a-f8ff-eab1…

Press ESC to close