สามก๊กเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง

สามก๊กนับว่าเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่งของจีน โดยนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า สามก๊กมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องจริง 7 ส่วน และเรื่องแต่งอีก 3 ส่วน

แล้ว 3 ส่วนที่เป็นเรื่องแต่งนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร ติดตามกัน

Press ESC to close