สี่หญิงงามในประวัติศาสตร์จีน

พบกับเรื่องราวของหญิงงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน 4 นาง ได้แก่ไซซี เตียวเสี้ยน หวังเจาจวิน และหยางกุ้ยเฟย ซึ่งแต่ละคนล้วนมีบทบาทสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองพลิกผัน

Press ESC to close