สุดขลัง! “พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่อง” ชุมชนเจริญไชย

ตงฮั้วพาไปมาครั้งนี้ จะพาไปทัวร์ “พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่อง” ชุมชนเจริญไชยย่านเยาวราช พิพิธภัณฑ์นี้ก่อตั้งขึ้น เพื่อบอกเล่าคุณค่าวิถีวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาอันยาวนานของชุมชน ที่มีมากว่าร้อยปี และควรแก่แก่การอนุรักษ์ …………………………….

ในอดีตเคยเป็นที่พักของคณะงิ้วจีน ปัจจุบันชั้น 2 ของบ้าน เปิดเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนเจริญไชย และส่วนจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของคณะงิ้วจีน บนผนังมีภาพของชุมชนเจริญไชยในอดีต  โดยเฉพาะภาพวิถีชีวิตผู้คน เรื่องประเพณีจีน  ได้มีการจำลองฉากประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร์  มีโคมตามประเพณีดั้งเดิม  พร้อมรูปเก่าที่บ่งบอกถึงสมัยก่อน

🕙 : 09:00-16:00 น. 📆 : เปิดให้บริการทุกวัน 🚇 : ซอยเจริญกรุง 23 (ตรอกเจริญไชย) ถนนเจริญกรุง-พลับพลาไชย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 👉🏻👉🏻อะไรสวย อะไรอร่อย อะไรจีนๆ ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมเยียน เราพร้อมบุกค่าาาาา

Press ESC to close