สูทเหมา ชุดสูทประจำตัวท่านผู้นำ

ที่มาของชุดสูทที่คิมจ็องอึน สีจิ้นผิง เหมาเจ๋อตง ฯลฯ ชอบใส่ออกงานกันบ่อย ๆ

Press ESC to close