หนี่ซูว์ ตัวอักษรจีนลับ สตรีเท่านั้นจะอ่านออก

ระมาณศตวรรษที่ 19 กลุ่มผู้หญิงในอำเภอเจียงหยงจึงตัดสินใจสร้างระบบตัวอักษรจีนขึ้นมาเป็นของตัวเอง เพื่อใช้ศึกษาและใช้งานภายในสตรีด้วยกันเองเท่านั้น กลายเป็นที่มาของตัวอักษรหนี่ว์ซู ตัวอักษรหนี่ว์ซูจะถูกถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกสาว ถ่ายทอดในพี่น้องที่เป็นเพศหญิง และถ่ายทอดในหมู่เพื่อนผู้หญิง เรียกได้ว่าหนี่ว์ซูคือตัวอักษรสำหรับสตรีเพศอย่างแท้จริง และเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านสังคมปิตาธิปไตยที่กดขี่พวกเธอ

Press ESC to close