หนึ่งคำหลุดออกจากปาก…แม้ใช้ม้าถึงสี่ตัวก็ยากจะตามกลับคืน!

一言既出,驷马难追。
Yìyán jì chū, sìmǎ nán zhuī
หนึ่งคำหลุดออกจากปาก แม้ใช้ม้าถึงสี่ตัวก็ยากจะตามกลับคืน

การสื่อสารด้วยคำพูดเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ใครก็ทำได้เหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่มักจะมีคำเตือนเกี่ยวกับการพูดทั้งคำคม สำนวน หรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เมื่อพูดออกไปแล้ว รู้สึกว่าไม่น่าจะพูดออกไป หรือเสียใจกับการกระทำของตน ในภาษาจีนก็มีสำนวนหนึ่งที่เปรียบเทียบคำพูดที่นำกลับไม่ได้ คือ “一言既出,驷马难追” yìyán jì chū, sìmǎ nán zhuī. หมายถึง หนึ่งคำหลุดออกจากปาก แม้ใช้ม้าถึงสี่ตัวก็ยากจะตามกลับคืน

สำนวนนี้มาจาก “บทวิเคราะห์ของหยานหยวน” (The Analects of Yan Yuan, 论语·颜渊) คำพูดที่ปล่อยออกไป แม้จะใช้ม้าที่เป็นพาหนะที่เร็วที่สุดในขณะนั้นไปวิ่งไล่ตามถึง 4 ตัว ก็ไม่สามารถไล่จับคำพูดกลับมาได้ อดีตการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนก็รู้จักคุ้นกันไปหมด คำพูดคำจาก็กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็ว หากเป็นเรื่องดีๆ ก็ยินดีด้วย แต่หากเป็นเรื่องที่ใช้คำพูดเพื่อทำร้ายกัน ไม่ว่าจะนินทาว่าร้าย ใส่ร้ายป้ายสี คำพูดก็จะกลายเป็นอาวุธที่ทำร้ายคนที่ถูกกระทำให้เกิดเป็นรอยแผล ความเจ็บปวด และเกิดความเข้าใจผิดกระจายไปสู่คนในชุมชน กลายเป็นความวุ่นวายที่อาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องการทำร้ายที่ใหญ่ขึ้นได้

คำพูดมีผลกับทุกความสัมพันธ์ ยิ่งการสื่อสารในขณะที่มีอารมณ์เชิงลบ ยิ่งส่งผลให้เกิดการทะเลาะ กระทบกระทั่งกันไปมา แล้วอาจไม่ได้ใช้สติยั้งคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไป ซึ่งคำพูดจะบั่นทอนความสัมพันธ์ให้แย่ลง สร้างความร้าวฉาน หรืออาจจะเป็นคำปิดฉากความสัมพันธ์นั้นลงได้ อย่าทำร้ายกันด้วยคำพูดเลย คำพูดของคนนั้นมีพลังมากกว่าที่คิดนัก ฉะนั้นเลือกใช้คำพูดให้ดี ใช้คำพูดอย่างระวัง เพราะไม่มีทางที่จะลากคำพูดที่พูดออกไปแล้วกลับมา และโอกาสไม่ได้มีมาให้แก้ตัวได้เสมอ

Credit : https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E8%A8%80%E6%97%A2%E5%87%BA%EF%BC%8C%E9%A9%B7%E9%A9%AC%E9%9A%BE%E8%BF%BD/5440351

Press ESC to close