หมากรุกจีน (เซี่ยงฉี) บอร์ดเกมของจีน

หมากรุกจีนเป็นเกมลับสมองเก่าแก่ ช่วยฝึกฝนทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต

Press ESC to close