หยูอี่ชา “ชานมแห่งความหวัง”

พาไปลิ้มรส หยู อี่ ชา “ชานมแห่งความหวัง” 如意- Rúyì – หรือที่คนจีนแต้จิ๋วอ่านออกเสียงว่า “หยูอี่ หรือ อยู่อี่” มีความหมายมงคล แปลว่า สมหวัง สมความปรารถนา และยังเป็นร้านชาที่ใช้แก้วกระดาษเป็นเอกลักษณ์เจ้าแรกในไทย พิกัด : ซอยตลาดฮ่องกง ซอยนราธิวาส 5

Press ESC to close