หุบเขาที่ลึกที่สุดในโลก !!!! แกรนด์แคนยอน “หย่าหลู่จ้างปู้”

แกรนด์แคนยอนหย่าหลู่จ้างปู้หรือยาร์ลุงซางโป (Yarlung Zangbo Grand Canyon) ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำหย่าหลู่จ้างปู้ ในอำเภอหมี่หลิง เมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน แกรนด์แคนยอนมีเทือกเขาทอดยาวสวยงาม โดยมีหุบเขาที่ลึกที่สุดมากถึง 6,009 เมตร ซึ่งถือเป็นหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลก ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นหุบเขาที่ลึกที่สุดเพียงอย่างเดียว ยังเป็นที่สุดอีกอย่างก็คือเป็นหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 504.6 กิโลเมตร

แกรนด์แคนยอนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยความร่วมมือจากบริษัทการท่องเที่ยวทิเบต (Tibet Tourism) ร่วมกับรัฐบาลอำเภอหมี่หลิง ให้แกรนด์แคนยอนนี้มีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยว มีชิงช้าหน้าผาและมีแผนการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการอื่นๆ อีกทั้ง น้ำพุร้อนริมน้ำ บอลลูนลมร้อน เป็นต้น ซึ่งแกรนด์แคนยอนหย่าหลู่จ้างปู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับ 4A ในปี 2553 และได้รับการยกระดับขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับ 5A ในปี 2563

ในปี 2565 แกรนด์แคนยอนห่าหลู่จ้างปู้นี้ มีทางหลวงสายใหม่ทอดผ่านเพื่อเชื่อมระหว่างตำบลในเมืองหลินจือและอำเภอโม่ทัว ซึ่งร่นระยะทางสัญจร 180 กิโลเมตร ลดระยะเวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง ทางหลวงนี้สร้างบนอดีตเส้นทางเดินเขา โดยจุดสูงสุดของถนนและจุดต่ำสุดมีความสูงต่างกันมากถึง 2,892 เมตร

แกรนด์แคนยอนมีวิวที่สวยมากเลยนะคะ มีเทือกเขาเรียงตัวซ้อนกัน ท้องฟ้าสีสันสวยงาม ถ้าเส้นทางหลวงนี้เปิดใช้ จะต้องเป็นเส้นทางที่มีจุดไฮไลต์ที่คนสัญจรจะต้องว้าวกันแน่นอนเลค่ะ!

Credit from : https://www.xinhuathai.com/china/152489_20201111
https://today.line.me/th/v2/article/WBnjX3E

#ตงฮั้วเดลี่ #จีน #เที่ยวจีน #เมืองจีน #สถานที่เที่ยว #แกรนด์แคนยอน

Press ESC to close