อนุตตรธรรม ลัทธิความเชื่อสุดแปลก ต้นกำเนิดจากจีน

อนุตตรธรรมเป็นลัทธิความเชื่อที่แพร่หลายไปในหลายประเทศของเอเชีย ในบางที่ก็มองลัทธินี้อย่างเป็นลบ แท้จริงแล้วมันถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีคำสอนในเรื่องใดกันแน่

Press ESC to close