อาณาจักรแห่งจักรยาน

จีนเคยได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งจักรยาน เพราะภาพจำของหลายคนคือภาพชาวจีนขี่จักรยานกันเป็นจำนวนมากเต็มท้องถนน แม้ปัจจุบันเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพเช่นนั้นแล้วเพราะเศรษฐกิจและสังคมของจีนที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังน่าสนใจที่จะย้อนกลับไปดูว่าที่มาของความนิยมใช้จักรยานในจีนเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นเป็นอย่างไร

Press ESC to close